FAKKAT, Časopis studenata filozofskog fakulteta, brojevi 4 i 5, 1999.

Publikacija formata A4, idejno rješenje, dizajn unutrašnjosti i naslovnice te prijelom i priprema za tisak. Izdavač: STUFF – Studentska udruga Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb.

Fakkat, Fakat
Fakkat, Fakat
Fakkat, Fakat
Fakkat, Fakat
Fakkat, Fakat
Fakkat, Fakat