Knjige

Odabir objavljenih dizajnerskih rješenja vezanih uz knjige poredan je kronološki. Detaljniji opis i dodatne slike dostupne su odabirom pojedine publikacije.

PISA – Primjeri zadataka matematičke, čitalačke, prirodoslovne i financijske pismenosti te sposobnosti rješavanja problema – papir olovka i računalni, 2018. 

Ispit državne mature iz Povijesti od školske godine 2009./2010. do školske godine 2016./2017., 2018.

Priručnik za izradu zadataka višestrukoga izbora iz nastavnog predmeta Povijesti – s primjerima zadataka iz ispita Povijesti na državnoj maturi, 2017.

Novi (i)migranti u EU: prema izazovima integracije, 2016.

Projekt: Razvoj završnih ispita na kraju obrazovnih ciklusa – stručno izvješće, 2015.

PISA 2012 Sposobnost rješavanja problema, 2014. 

Hrvatska – Indeks razvijenosti politika integracije migranata (MIPEX), 2014.

PISA 2012 Matematičke kompetencije za život, 2013. 

PISA 2009 Čitalačke kompetencije za život, 2010. 

Istra na raskrižju: O povijesti migracija pučanstva Istre, 2010.

Migrantske zajednice, udruženja i društvene aktivnosti u Sjevernoj i Južnoj Americi: komparativni prikaz Hrvatska – Slovenija: Zbornik radova sa znanstvenog skupa održanog u Zagrebu 3. travnja 2009., 2010.

Razvoj i strategija nacionalnih ispita – Izvješće o projektu, 2009. 

Vodič za provedbu samovrjednovanja u osnovnim školama, 2009. 

Rasprave i građa za povijest znanosti, Knjiga 8 – Razred za medicinske znanosti, svezak 4: Klio u medicinskoj praksi, 2007. 

Budućnost znanja – evolucijski izazovi, 2007. 

Što ljubavnu vezu čini uspješnom? – Ljetna psihologijska škola studenata i nastavnika Odsjeka za psihologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu,  2006. 

Uvod u biološke osnove doživljavanja i ponašanja, 2006. 

Povratak izbjeglica – izazov pred Republikom Hrvatskom, 2004. 

Sudbina duše, 2002. 

Demon na ramenu ili igra (raz)otkrivanja, 2001.