Migracijske i etničke teme – MET, znanstveni časopis, 2013. - 2018.

Časopis formata B5, redizajn knjižnog bloka, prijelom i priprema za tisak. Nakladnik: Institut za migracije i narodnosti (IMIN), Zagreb.