Revija za sociologiju, znanstveni časopis, od 2019.

Časopis formata B5, dizajn naslovnice i ovitka, redizajn knjižnog bloka, prijelom i priprema za tisak. Nakladnik: Hrvatsko sociološko društvo, Zagreb.