Projekt: Razvoj završnih ispita na kraju obrazovnih ciklusa - stručno izvješće, 2015.

Publikacija formata 20 x 27 cm, 156 str., dizajn korica, prijelom, izrada svih grafika  i priprema za tisak. Izdavač: Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja (NCVVO), Zagreb.