Demon na ramenu ili igra (raz)otkrivanja, 2001.

Publikacija formata 21 x 21 cm, 23 str., prijelom i priprema za tisak, dizajn unutrašnjosti i korica. Izdavač: Ženska infoteka, Zagreb.