Rasprave i građa za povijest znanosti, Knjiga 8 – Razred za medicinske znanosti, svezak 4: Klio u medicinskoj praksi, 2007.

Publikacija formata B5, 192 str., dizajn korica, prijelom i priprema za tisak. Nakladnik: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb.