Migrantske zajednice, udruženja i društvene aktivnosti u Sjevernoj i Južnoj Americi: komparativni prikaz Hrvatska – Slovenija: Zbornik radova sa znanstvenog skupa održanog u Zagrebu 3. travnja 2009., 2010.

Publikacija formata 17 x 24 cm, 196 str., dizajn korica, prijelom, izrada grafika  i priprema za tisak. Izdavač: Institut za migracije i narodnosti (IMIN), Zagreb.