Priručnik za izradu zadataka višestrukoga izbora iz nastavnog predmeta Povijesti - s primjerima zadataka iz ispita Povijesti na državnoj maturi, 2017.

Dizajn korica (format 27 x 41 cm), izrada dijela grafika u knjižnom bloku. Izdavač: Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja (NCVVO), Zagreb.