Promotivni materijal za izložbu slika „Mirko Gregurović – Grga 1939.-1986.“, 2006.

Plakat A3, katalog A5, dvostruki preklop, pozivnica.

Mirko Gregurović, Grga
Mirko Gregurović, Grga
Mirko Gregurović, Grga