Košarkaški klub Fortuna - promotivni materijal, 2012.

Grafičko rješenje promotivnog materijala (jumbo plakat, A3 poster, A6 letak, dizajn i priprema za tisak).